missie en visie

Missie

Chill4U is een kleinschalige zorgorganisatie, ontstaan uit een passie om mensen te helpen en enthousiasme voor onze doelgroep,  jongeren met een gedragsbeperking in de leeftijd van 12 tot 21 jaar.

Chill4U biedt kwalitatief goede zorg en begeleiding aan jongeren en jong volwassenen in een gestructureerde veilige maar uitdagende omgeving. Doordat we kleinschalig zijn is er veel ruimte voor persoonlijke aandacht en ondersteuning.

Vanuit onze christelijke identiteit willen we normen en waarden uitdragen en doorgeven. Het gezinsleven en het omzien naar elkaar vinden wij belangrijk. We leggen niemand iets op, maar respecteren elkaar. We willen tieners/jongeren een plekje bieden waar zij zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Met de juiste begeleiding en ondersteuning, binnen onze veilige setting, komen cliënten bij ons tot ontwikkeling door ze successen te laten ervaren.

 

Onze kracht is de kracht van klein. Kleinschalige zorg, korte lijnen, flexibiliteit, persoonlijke aandacht en zorg dichtbij.

 

In onze samenwerking met cliënten vinden we respect en gelijkwaardigheid erg belangrijk. Deze basis is dan ook altijd verweven in onze bejegening. Wij gaan altijd uit van de eigenheid van de jongere, dit is voor ons een belangrijk startpunt voor samenwerking. Ieder individu is uniek en waardevol!

Visie

Het is onze ambitie om op de kaart te staan als een volwaardige, professionele en erkende organisatie die zich kan meten met “concullega’s”. Hierbij willen we in staat zijn om kleinschalige zorg van hoogwaardige kwaliteit aan te bieden. We streven ernaar om een organisatie te zijn die goed is voor haar cliënten én voor medewerkers.

Chill4U wil het logeren vast houden op 2 weekenden per maand. Op dit moment zijn we vooral afhankelijk van de logeerweekenden, in het kader van (financiële) risicospreiding en een goede balans tussen werk en privé, willen we vooral de dagbestedingstak uitbreiden. Wij willen onze focus leggen op het door ontwikkelen van de dagbesteding tot 8 dagdelen voor maximaal 6 cliënten in 2019..