klachtenprocedure

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Chill4U. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Chill4U in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Chill4U.

Wat te doen bij een klacht

  • Bespreek de klacht met de directeur of medewerker op een rustig tijdstip.
  • Maak met de directeur een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.

Ga een gesprek aan met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Chill4U, deze kun je bereiken via www.klachtenportaalzorg.nl. Door de positie en rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is het goed mogelijk dat onderliggende (pijn)punten worden opgemerkt, de communicatie verduidelijkt en de wens van de cliënt gedurende de klachtenbehandeling. De ervaring is dat cliënten en zorgaanbieders meer durven te zeggen in gesprekken waar de klachtenfunctionaris bij aanwezig is, waardoor de kans om te komen tot tevredenheid of zelfs een oplossing vergroot

Voor het formeel indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg.

  • Het lidmaatschapsnummer van Chill4U  5767 en het onderwerp van de klacht of de persoon over wie je een klacht indient,
  • Geef een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt,
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt,
  • Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.
  • Stuur je liever een brief? Stuur deze dan naar:

Klachtenportaal Zorg

Westerstraat 117

1601 HD Enkhuizen

De externe klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Chill4U langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de directie. Na een paar weken krijg je bericht van de klachtencommissie (zie klachtenreglement Klachtenportaal Zorg). De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen Chill4U en jij zouden kunnen verbeteren.

Je hoeft de verschillende stappen niet perse in bovengenoemde volgorde te volgen. Desgewenst mag je ook gelijk een klacht indienen.

Wil je meer informatie?

Op www.klachtenportaalzorg.nl staat meer informatie over hoe je een klacht kunt oplossen en hoe de klachtencommissie werkt.

Ook op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is meer informatie te vinden, zie www.igz.nl.