Doelgroep

 • Chill4U richt zich op tieners / jongeren met een gedragsstoornis
  (zoals bijvoorbeeld ADHD, PDD-nos, Syndroom van asperger, verstandelijke beperkingen).
 • Tieners / jongeren die vallen onder een PGB regeling of ZIN (regio Drenthe).
 • Tieners/ jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar

Chill4U is werkzaam in de provincie Drenthe. Een klein aantal deelnemers komt vanuit de omliggende provincies. De opvang vindt plaats in Schoonloo (Drenthe).

Dagbesteding

Met dagbesteding BinnensteBuiten (onderdeel van Chill4U) richten we ons op jong volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedragsbeperking.

 

Criteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt leefbaar en aangenaam is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en exclusiecriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen binnen de  dagbesteding of logeeropvang die wij bieden.

Er zijn enkele contra indicatie (exclusiecriteria) voor begeleiding bij Chill4U, cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben zijn cliënten waar sprake is van:

 • Overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • Ernstig en meervoudig beperkingen,
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
 • Wegloopgedrag,
 • Vertonen van suïcidaal gedragingen,
 • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is,
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
 • Psychoses,
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een opname vereist.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.